Vandring

Varierande vandringsleder med start utanför eller nära hotellet

I järvsö finns det många fina vandringsleder. Allt från korta turer på några kilometer till lite längre leder för en heldag. Här nedan listar vi de mest populära. 

Sannaleden

Sannaleden 6,5 km utgår från Stenegård och är en fantastisk led för hela familjen. Den går genom vacker hälsingeskog, kohagar, hästar och ett brukande kulturlandskap samt längs efter Ljusnan. En mycket vacker led som går att vandra i båda riktningarna. Vill du börja vandra på platten utefter Ljusnan startar du på Stene Norvägen precis efter parkeringen vid Stenegård. Vill du börja vandringen i skog startar du till vänster om gästtoaletterna på parkeringen vid Stenegård. Du följer den blå markeringen oavsett vägval. Vandringen tar ca 2 timmar. Vill du veta mer om vandringen finns det en informationstavla på Stenegård. 

Ny led under 2021

Arbete pågår för att utveckla en ny lite längre led för de mer erfarna vandrarna. Mer information kommer under 2021. 

Kramstaleden

Vill du vandra Kramstaleden 6,2 km kan du utgå från Bergshotellet. Kramstaleden är en relativt lätt vandring som sammanfaller med Gruvbergsleden i början och i slutet. Här vandrar du genom vacker skog och leden tar dig förbi Kramstatjärn med både raststuga med grillmöjligheter och torrtoa. Här finns fina möjligheter att fiska regnbåge och öring från land och fiskekort går att köpa på plats. Vandringen tar ca 2 timmar med barn. 

Tycker du Kramstaleden blir för lång? Ta då istället den kortare vägen direkt upp till Kramstatjärn. Då blir det 4,5 km lättvandrad led.  

 

Kyrkön

Kyrköns led är 2,5 kilometer, mycket lättvandrad och passar utmärkt för hela familjen inklusive de minsta barnen. Ön är 900 meter lång och 250 meter bred och ligger på en rullstensås som löper ut i Ljusnan. Ön ger en nästan urskogsartad känsla och många tallar på ön är mer än 450 år gamla. Öns östra sida reser sig 20 meter över älven i en brant sluttning som starkt har påverkats av det strömmande vattnet. På västra sidan rinner den mer lugntflytande Lill-älven med betydligt flackare strand. Skogen och älven bjuder på fina naturupplevelser. Här vandrar du längs med den skyltade naturstigen, tar en paus och blickar ut över Ljusnan längst ut på udden. Det finns parkering, vindskydd och rastplats. Vandringsleden början vid parkeringen, nedanför kyrkan i Järvsö. 

Badtjärn

Badtjärnsleden är en kort mycket barnvänlig led på en kilometer. För att komma dit följer du trätrottoaren från parkeringen till vänster om Järvzoo. Väl uppe vid vackra Badtjärn hittar du rastplatser samt information om  natur och djur. Ta en promenad runt tjärnen, lär dig mer om  naturen och grilla något gott på grillplatsen. En kul aktivitet för småbarnsfamiljen. 

Järvsöklack

Järvsöklack eller Järvsöklacken är ett berg och naturreservat på östra sidan av Ljusnan som når 390 meter över havet och reser sig brant över Ljusnans dalgång. Berget är med sin karaktäristiska form ett väl synligt landmärke och en fin utsiktspunkt med milsvid utsikt.

Promenaden från parkeringen tar 30-40 minuter och passar utmärkt för hela familjen. Höjdskillnaden är 200 meter och stigen dit är 1.350 meter lång. 

Här finns naturskogar av olika typer och den branta terrängen bidrar till stor variation i skogen. Det finns både hällmarker med hällmarksflora och örtrik lövskog.

Det finns parkering, rastplats, vindskydd samt eldplats på toppen.

Ett alternativ är att vandra eller cykla från Bergshotellet till Järvsöklack. Järvsöklack ligger ca 4 km nordost om Järvsö. Från Järvsö kör du cirka 1,5 km på Stenevägen över älvbron. Kör sedan in på Kåsjö Klackvägen. Kör ca 4 km och där finns sedan en parkering på vänster sida.