Bokningsvillkor för privatgäster

Allmänna villkor gäller mellan Bergshotellet i Järvsö AB (Bergshotellet) och den gäst (Gästen) som tecknar avtal med Bergshotellet enligt denna bekräftelse. Avtalet kan gälla boende, boendepaket, köp av andra produkter och tjänster eller en kombination av dessa (arrangemanget).

Bergshotellet i Järvsö AB säljer och hyr ut boende, boendepaket, andra produkter och tjänster eller en kombination av dessa (arrangemanget) till privatpersoner och företag via vår hemsida, telefon, e-mail och via samarbetspartners.

När du har bekräftat och betalat din bokning godkänner du att ditt namn, e-mail och telefonnummer registreras i vårt kundregister samt att vi skickar nyhetsbrev till dig.

Bokningsregler vid bokning av boende, boendepaket, andra produkter och tjänster eller en kombination av dessa (arrangemanget)
För att boka och ingå avtal med Bergshotellet ska gästen vara minst 18 år. Minst en person i sällskapet per rum ska vara över 18 år för att få tillträde till boendet. Om gästen vid tillträdet inte uppfyller åldersgränsen har Bergshotellet rätt att neka tillträde till bokat boende.

Som uthyrare och förmedlare är Bergshotellet skyldiga se till att:
• Ni får en skriftlig bekräftelse med bokningsnummer. Bokningsnumret skall uppvisas vid ankomsten.
• Ni får information om tider för in- och utcheckning. För Bergshotellet gäller incheckning från kl.15.00 och utcheckning senast kl 12.00 (Vid boende i externt boende anges tiderna separat).
• Bergshotellet informerar om alla väsentliga förändringar som rör bokningen.

När du erhållit en skriftlig bokningsbekräftelse via e-post och betalat anmälningsavgiften eller hela beloppet blir din bokning bindande. Bekräftelsen skall kontrolleras och det är gästen som ansvarar för att uppgifterna är korrekta. Vid eventuella fel kontaktas Bergshotellet omgående.

Betalning
Vid bokning tidigare än 30 dagar i förväg betalas en anmälningsavgift på 30 % av summan för bokningen. Betalning av anmälningsavgiften sker via konto/kreditkort, bankgiro eller swish. Beloppet skall vara Bergshotellet tillhanda senast 7 dagar efter bokningstillfället, och räknas av från slutlikviden. Resterande 70 % skall betalas senast 30 dagar före ankomst och den betalningen sker via bankgiro eller swish.

Vid bokning mindre än 30 dagar före ankomst skall hela beloppet betalas direkt vid bokningstillfället eller senast inom 24 timmar.

Om anmälningsavgiften eller slutlikviden inte betalas på förfallodagen räknas det som en avbokning från gästens sida. Då gäller nedan regler för avbokning. Betalningspåminnelse skickas inte ut på anmälningsavgiften eller slutlikvid. Vänligen meddela eventuell avbokning.

Bergshotellet är ett kontantfritt hotell. Betalning sker via Bankgiro, konto/kreditkort samt Swish. 

Covid-19 eller andra pandemier
Om Folkhälsomyndigheten avråder från resor inom Sverige för ditt ankomstdatum, kan du boka om din vistelse enligt följande.

• Ombokning måste göras senast 24 timmar innan ankomst
• Ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista
• Betalat belopp kan användas som delbetalning eller betalning när du gör en ombokning beroende på vilken period du väljer att boka
• Väljer du att boka om till period som är dyrare än priset för ombokat datum betalas mellanskillnaden av gästen
• Ombokad vistelse kan inte bokas av eller ombokas på nytt när nytt bokningsdatum är bekräftat
• Inga pengar betalas tillbaka för det nya datum som bokats in ifall den avbokas

Av- och ombokning
Här nedan kan du läsa om hur du gör om du vill boka om eller boka av din vistelse hos oss. För om- eller avbokning kontakta oss på
0651 – 56 52 52 eller maila oss på info@bergshotellet.se

Boka om eller boka av utan Av- och ombokningsskydd
Du har ännu inte betalat din vistelse och vill boka om/boka av
Du kan boka om/boka av utan kostnad.

Du har betalat anmälningsavgiften och vill boka om/boka av
Utan avbeställningsskydd är det inte möjligt att boka om/boka av och få pengarna tillbaka. Bergshotellet behåller anmälningsavgiften.

Du har betalat hela summan och vill boka om/boka av
Utan avbeställningsskydd är det inte möjligt att boka om/boka av din bokning och få pengarna tillbaka. Bergshotellet behåller 100 % av kostnaden för din bokning.

Snö- och barmarksgaranti
Snö- och barmarksgaranti ingår ej om du valt att inte teckna Av- och ombokningsskydd.

Av- och ombokningsskydd
Av- och ombokningsskydd gäller för om- och avbokning av din bokning upp till 24 timmar innan ankomst. Du tecknar Av- och ombokningsskyddet vid bokningstillfället. Av- och ombokningsskyddet kostar 495 kr per bokat hotellrum eller per bokat boendepaket och ger dig skydd så du kan boka om eller boka av din vistelse mot uppvisade av intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag av följande skäl:

• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj, nära anhörig eller medresenär
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
• Omfattande eldsvåda, översvämning eller inbrott i bostad

Det ingår Snö- och barmarksgaranti i Av- och ombokningsskyddet. Denna garanti ger dig möjlighet att boka om din vistelse. Läs mer under Snö- och barmarksgaranti.

Boka om eller boka av med Av- och ombokningsskydd
Du har ännu inte betalat din vistelse och vill boka av/boka om
Du kan boka om/boka av utan kostnad

Du har betalat anmälningsavgiften och vill boka om/boka av
Vid om- eller avbokning mer än 30 dagar innan ankomst kan du boka om eller boka av muntligen eller skriftligen till oss. Vill du boka om – se ombokningsregler nedan. Vid avbokning behåller vi kostnaden för Av- och ombokningsskyddet och en administrativ avgift på 350 kr.

Du har betalat hela summan och vill boka om/boka av
Vid avbokning mindre än 30 dagar före ankomst debiterar vi 100 % av kostnaden för bokningen, om du inte kan styrka förhinder enligt nedan.

Kan du styrka förhinder med intyg från till exempel läkare, myndighet eller försäkringsbolag för något av nedanstående fall, som inte var kända när du bokade, får du boka om din resa alternativt få pengar tillbaka om du väljer att boka av senast 24 timmar före avtalad ankomst.

• Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art, som drabbat dig själv, make/maka, sambo, familj, nära anhörig eller medresenär
• Inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret
• Omfattande eldsvåda, översvämning eller inbrott i bostad

Väljer du att boka om mot uppvisande av intyg gäller följande:
• Ombokning måste göras senast 24 timmar innan ankomst
• Ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista
• Betalat belopp kan användas som delbetalning eller betalning när du gör en ombokning beroende på vilken period du väljer att boka
• Väljer du att boka om till period som är dyrare än priset för ombokat datum betalas mellanskillnaden av gästen
• Ombokad vistelse kan inte bokas av eller ombokas på nytt när nytt bokningsdatum är bekräftat
• Inga pengar betalas tillbaka för det nya datum som bokats in ifall den avbokas

Väljer du att få pengarna tillbaka mot uppvisande av intyg gäller följande:
• Vi återbetalar hela summan för din bokning förutom en administrationsavgift på 350 kr för din bokning samt kostnaden för Av- och ombokningsskyddet

Intyg skickas till oss via mail till info@bergshotellet.se senast 3 dagar från avbokningsdagen.

Snö- och barmarksgaranti
Bergshotellets snögaranti innebär att om inte Järvsöbacken eller JBP (Järvsö Bergscykel Park) uppfyller kraven för sin snö respektive barmarksgaranti kan våra gäster boka om sin resa till annat datum.

I de fall Järvsöbacken eller JBP utlöser sin Snö- respektive barmarksgaranti bokar vi om din vistelse hos oss enligt följande:
• Ombokning måste göras senast 24 timmar innan ankomst
• Ombokning kan göras i mån av plats och till gällande prislista
• Betalat belopp kan användas som delbetalning eller betalning när du gör en ombokning beroende på vilken period du väljer att boka
• Väljer du att boka om till period som är dyrare än priset för ombokat datum betalas mellanskillnaden av gästen
• Ombokad vistelse kan inte bokas av eller ombokas på nytt när nytt bokningsdatum är bekräftat
• Inga pengar betalas tillbaka för det nya datum som bokats in ifall den avbokas

Läs mer om Snö- och barmarksgarantin på www.jarvsobacken.se och www.jarvsobergscykelpark.se

Presentkort
Presentkort gäller för angiven tjänst. För presentkort med belopp räknas värdet ner vid varje köp. Presentkort återköps ej och inga kontanter lämnas i retur vid eventuellt ej utnyttjat belopp.

Dina rättigheter och skyldigheter
Dina rättigheter
• Om rummet inte är i utlovat skick så har du rätt att säga upp avtalet eller i mån av plats byta rum.
• Du har rätt att sätta någon annan i ditt ställe om vi godtar denna person och vi inte har några särskilda skäl att neka. Information ska kommit Bergshotellet tillhanda före din ankomst.
• Har du klagomål på Bergshotellet bör du framföra dem till oss snarast så att vi har en chans att rätta till dessa och ge dig den upplevelse du betalt för.
• Fel som uppstår under vistelsen ska anmälas omgående.
• Du får gärna även berätta positiva intryck från din vistelse hos oss.
• Vi tillåter husdjur i två av våra specifika rum.

Dina skyldigheter
• Du ska vårda rummet väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
• Mellan kl 22.00 och kl 07.00 ska gästen iaktta största hänsyn och tystnad gentemot övriga gäster.
• Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten och dess inventarier genom att någon i ditt sällskap varit vårdslös.
• Du och dina gäster är skyldiga att följa de bestämmelser som gäller för rökförbud på hela hotellet.
• Det får inte bo fler personer i rummet än vad som uppgavs vid bokningen.
• Vid hyra av utrustning bär hyrestagaren fullt ansvar för utrustningen. Detta gäller såväl förvaring under hyrestiden som ersättning vid förkommen eller skadad utrustning. Stöldförsäkring ingår ej vid din bokning hos oss.
• Du och dina gäster ansvarar själva för egendom som förvaras i hotellrum eller i hotellets övriga lokaler.
• Överträdelse av ovanstående regler beivras och debiteras med en avgift från 2.000 kr eller mer beroende på kostnad för skada, sanering eller ersättning av inventarier.

Vid eventuell tvist där vi inte kommer överens
Vid uppkomna problem ber vi dig att i första hand vända dig direkt till receptionen så att vi tillsammans kan lösa uppkomna problem. Vår hotellchef Linda Haglund nås på mobil 073 – 021 36 47 eller mail linda.haglund@bergshotellet.se. Vår VD Rikard Wildhuss nås på 070 – 550 80 10 eller rikard.wildhuss@bergshotellet.se.

Om vi inte tillsammans kan hitta en gemensam lösning på problemet kan du som gäst vända dig direkt till Visitas ansvarsnämnd för att lösa tvister eller oklarheter. Visitas ansvarsnämnd står kostnadsfritt till parternas förfogande och Bergshotellet har förbundit sig att följa ansvarsnämndens beslut.

Du kan även vända dig till ARN (Allmänna Reklamationsnämnden). De består av en opartisk ordförande och ett antal representanter för researrangörer och konsumenter. Konsumentvägledaren i din kommun kan hjälpa dig.

Krig, strejk, naturkatastrofer
Bergshotellet har rätt att träda ifrån bokningen om beställd produkt inte kan tillhandahållas på grund av krigshandlingar, strejk, naturkatastrof, längre avbrott i vatten och energitillförseln, eldsvåda med mera. Vi är i så fall skyldiga att fortast möjligt betala tillbaka vad du betalt med avdrag för 350 kr i administrativa kostnader samt kostnaden för Av- och ombokningsskyddet.

Personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen GDPR
I enlighet med GDPR-lagen behöver vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Du behöver inte göra något utan det räcker med att du tar del av hur vi använder dina personuppgifter här nedan.

För att vi på ett effektivt sätt ska kunna hantera dina bokningar hos oss behöver vi spara dina kontaktuppgifter. Vi behöver även skicka information kring din bokning, bekräftelse samt avbokningsregler inför ditt besök hos oss. Genom att vi lagrar dina uppgifter kan vi ge dig en personlig och anpassad information kring din bokning. Vi hanterar alltid data om dig på ett pålitligt och lagligt sätt.

Ansvarig för att personuppgifterna hanteras är Bergshotellet i Järvsö AB organisationsnummer 559131-7283. Genom att betala samtycker gästen till att personuppgifter får behandlas av Bergshotellet. Syftet med detta är att:

• Skapa rättslig grund för avtal mellan Bergshotellet och gästen
• Möjliggöra sedvanlig gästadministration i samband med fullgörandet av avtalet
• Att tillförsäkra att Bergshotellet har tillgång till tillförlitlig persondokumentation.
• Gästen kan även komma att kontaktas per telefon eller e-mail för marknadsundersökningar, nyhetsbrev via mail eller på annat sätt för försäljning och marknadsföring.

För privatgäster lagrar vi namn, telefonnummer, e-mailadress, postadress samt tidigare bokningar. Vad gäller våra företagskunder lagar vi företagsnamn, kontaktperson, telefonnummer, e-mailadress samt tidigare bokningar.

Uppgifterna kommer att sparas tillsvidare. Gästen har rätt att dra tillbaka sitt samtycke närhelst hen önskar. Gästen har alltid rätt att begära registerutdrag för att kontrollera vilken information som finns registrerad om hen. Bergshotellet är skyldigt att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Vill du som gäst eller företagskund inte ge ditt samtycke till att vi spar dina uppgifter meddelar du oss detta så raderas de efter avresa och betalning.

För att få information om vi har uppgifter lagrade om dig eller ditt företag är du välkommen att kontakta oss på info@bergshotellet.se eller på 0651 – 56 52 52.

Varmt välkommen till Bergshotellet!

Avtalspart:
Bergshotellet i Järvsö AB
Vallmovägen 62
827 51 Järvsö
Telefon 0651 – 56 52 52
E-mail: info@bergshotellet.se
Organisationsnummer 559131-7283

Fyll i din E-post nedan

Så får du ett bekräftelsemail du behöver godkänna.

Supertävling! Vinn MTB-cykel från Scott!

För dig som deltar i Järvsö MTB Premiärhelgen 18 maj har du också möjlighet att vara med i en superfin tävling där du kan vinna grymma Scott MTB-cyklar, vi lottar ut en vuxencykel och en barncykel.

Fina cyklar!
Vi lottar ut en Scott Scale 965 till ett värde av 15.995 kr, samt en Scott Roxter 20 barncykel till ett värde av 5.716 kr. Se mer information om cyklarna lite längre ner.

För att delta i tävlingen behöver du:

Hämta ut tävlingsprotokoll vid Cykla Järvsös starthubb för MTB-lederna mellan 09.00 – 09.30 på lördag 18 maj.

Besök sedan följande tre stationer i valfri ordning mellan 09.00-15.00:

Lämna in ditt tävlingsprotokoll senast kl 16.00 i receptionen på Bergshotellet.
Vinnarna dras under vår After Bike 15.30-17.30 på Bergshotellet. Vinnarna presenteras ca kl 17.00. Du måste vara närvarande på plats personligen.

Vi blir extraglada om ni fotar och filmar när ni cyklar, njuter på afterbike och har en härlig tid samt publicerar detta på Instagram (inlägg & stories) med taggarna: #järvsömtbpremiärhelgen @jarvso @bergshotellet @cyklajarvso.