Cyklistens trafikregler

Cykelleder och markeringar

Grön

För små barn och nybörjare

Blå

För små barn, nybörjare och motionär

Röd

För motionär och elit

Svart

För motionär på elitnivå till elitåkare

Gradering av cykelleder enligt SLAO (Sveriges Skidanläggningars Organisation)

Svårighetsgraderingen av cykelleder görs av anläggningen och visar på vilken kunskapsnivå som cyklister bör ha för att på ett säkert och nöjaktigt sätt ta sig utför en specifik cykelled.

Svårighetsgraderingen tar däremot inte hänsyn till de olika stilar som lederna kan ha. Till exempel kan vissa leder vara maskinbyggda vägar medan andra är naturliga stigar. Svårighetsgraderingen speglar som sagt den kunskapsnivå som åkaren bör ha oavsett vilken stil som leden har.

Leder som är markerade med ovanstående symboler är öppna för cykling. Alla andra leder är att betrakta som allmänna stigar, spår och leder vilket faller under allemansrätten.

Aktiviteten MTB / Cross Country på cykel är att betrakta som en organiserad aktivitet vilket gör att Allemansrätten inte kan åberopas. Därför är det inte tillåtet att cykla på andra leder än markerade cykelleder.

Fyll i din E-post nedan

Så får du ett bekräftelsemail du behöver godkänna.