Cyklistens trafikregler

  • All cykling sker med eget ansvar. Välj cykelleder utifrån din egen kunskapsnivå och erfarenhet. Cykla med omdöme och anpassa farten efter terräng och din förmåga.
  • Visa hänsyn mot andra trafikanter. Vandrare och andra trafikanter kan förekomma på cykellederna. Sakta ner vid möte och omkörning, gör dem uppmärksam på att du vill passera. Den som kommer uppifrån/bakifrån har alltid väjningsplikt. Var särskilt uppmärksam där leder går ihop eller korsar varandra. Hjälp andra som råkat ut för en olycka.
  • Anpassa farten. Se till att kunna stanna före oförtsedda hinder. Tänk på att underlagets egenskaper förändras i olika väderlek.
  • Stanna inte i onödan där sikten är begränsad. Bakom krön, kurvor och brantare backar är det särskilt olämpligt att stanna.
  • Visa respekt för naturen. Det är endast tillåtet att cykla på godkända cykelleder. Stör inte djuren, skräpa inte ner. Naturlig terräng är känslig.
  • Det är cyklistens ansvar att känna till reglerna. Följ skyltar och anvisningar för cyklingen. Brott mot reglerna kommer att beivras. Om cykling sker utanför godkända cykelleder har cykelpatrullen rätt att makulera ledkortet.
  • Hjälm är obligatoriskt vid cykling. Utöver obligatorisk hjälm rekommenderas skyddsutrustning såsom ryggplatta, knäskydd och armbågsskydd.
  • Berusade eller drogpåverkade personer avvisas. Alkohol och droger försämrar omdöme och prestationsförmåga vilket ökar riskerna för alla som vistas inom anläggningen.
  • Liftpasset är personligt. Personer som försöker åka lift utan personligt eller giltigt liftpass kan avkrävas en kontrollavgift på 1500 SEK.
  • Cyklisten är ansvarig för sin cykel. Det är cyklistens ansvar att cykeln inte smutsar ner eller skadar andra personer, liftarna eller andra faciliteter.

Cykelleder och markeringar

Grön

För små barn och nybörjare

Blå

För små barn, nybörjare och motionär

Röd

För motionär och elit

Svart

För motionär på elitnivå till elitåkare

Gradering av cykelleder enligt SLAO (Sveriges Skidanläggningars Organisation)

Svårighetsgraderingen av cykelleder görs av anläggningen och visar på vilken kunskapsnivå som cyklister bör ha för att på ett säkert och nöjaktigt sätt ta sig utför en specifik cykelled.

Svårighetsgraderingen tar däremot inte hänsyn till de olika stilar som lederna kan ha. Till exempel kan vissa leder vara maskinbyggda vägar medan andra är naturliga stigar. Svårighetsgraderingen speglar som sagt den kunskapsnivå som åkaren bör ha oavsett vilken stil som leden har.

Leder som är markerade med ovanstående symboler är öppna för cykling. Alla andra leder är att betrakta som allmänna stigar, spår och leder vilket faller under allemansrätten.

Aktiviteten MTB / Cross Country på cykel är att betrakta som en organiserad aktivitet vilket gör att Allemansrätten inte kan åberopas. Därför är det inte tillåtet att cykla på andra leder än markerade cykelleder.