Bergshotellets policy för Coronaviruset

Information om din vistelse hos oss kopplat till Corona (Covid-19)

Allmän information

Myndigheterna har tisdag 24 mars 2020 meddelat att skidanläggningarna med tillhörande verksamhet som hotell kan fortsätta sin verksamhet. Skidanläggningarna har redan vidtagit så många åtgärder för att begränsa smittspridning samt att vistelse utomhus innebär mindre risk för smittan, enligt Folkhälsomyndigheten.  

Maximalt 50 personer får vara i vår restaurang och trängsel mellan människor vid bufféer ska minimeras.   

Ordinarie avbokningsregler mellan hotell och gäst gäller.

För dig som är inbokad med ankomst tidigast måndag 30 mars 2020 fram till och med avresedag måndag 13 april 2020 har vi förändrade villkor som du kan läsa om nedan. 

Om du vill boka om din resa

Du som har en bokning med ankomst tidigast måndag 30 mars 2020 fram till och med avresedag måndag 13 april 2020 kan boka om din vistelse ifall du önskar. Du får då bokningsvärdet tillgodo att använda på kommande bokningar på Bergshotellet. Tillgodobeloppet kan användas som delbetalning eller betalning när du gör en ombokning beroende på vilken period du väljer att boka. Tillgodobeloppet har samma värde som den bokning du redan hade innan ombokning. Ombokad vistelse kan inte bokas av när nytt bokningsdatum är bestämt och inga pengar betalas tillbaka på din nya bokning ifall den avbokas. 

Tillgodobeloppet kan användas som betalning för bokningar under sommarsäsongen 2020 eller under vintersäsongen 2020/2021. Ombokningen måste göras 24 timmar innan ankomst på din nuvarande bokning. 

Vänligen maila ditt för- och efternamn, bokningsnummer samt nytt önskat  datum för din vistelse till info@bergshotellet.se så återkommer vi med en bekräftelse på det belopp du har tillgodo. 

Folksamlingar och köer

På Bergshotellet har vi ingen After ski eller andra typer av större folksamlingar. Vi ber våra gäster att följa instruktionen att undvika köbildning och vi har anpassat verksamheten för att minimera köer i de sammanhang köer kan tänkas uppstå. I vår restaurang kommer max 50 personer att vistas samtidigt och detta styrs bland annat genom bordsbokningar. 

Om du blir sjuk under din vistelse hos oss

Om du som gäst får feber, hosta, nysningar eller andra förkylningssymptom under din vistelse hos oss ber vi dig meddela vår reception. I samråd med 1177 tar du som gäst beslut om eventuell åtgärd.

Vid upptäckt av Coronavirus
Vid upptäckt av Coronavirus hos gäst tar regional smittskyddsläkare beslut om åtgärder.

Hotellrum hålls stängt under 7 dagar efter att gäst lämnat rummet innan sanering av rummet.  

Städning

Våra rum
Förutom ordinarie städning av våra rum gör vi nu även följande vid städning av rummen.

– Vi rengör alla kontaktytor som handtag, kranar, spolningsknapp toalett med mera, med desinfektionsmedel
– Rengöring av golven med desinfektionsmedel

Allmänna utrymmen och restaurang
Vi rengör regelbundet alla kontaktytor som kortdragare, receptionsdisk, nycklar, handtag, kranar, spolningsknapp toalett med mera, med desinfektionsmedel.

Övrigt
Som gäst väljer du om du vill ha städning i rummet varje dag, vid enstaka tillfällen eller om du endast vill ha slutstäd.

När du besöker vår restaurang

Vi försöker i så hög utsträckning som möjligt servera all mat vid bordet och undvika bufféer för våra måltider. I vår restaurang vistas maximalt 50 personer samtidigt.

Vi har även genomfört följande:

– Vi har stängt av 50 % av våra bord för att skapa större avstånd mellan gäster
– Vi sprider ut bufféer på flera ställen i lokalen
– All mat är placerad under ”huvor”/lock
– Smör och andra produkter är utbytta till portionsförpackningar
– Servetter utplacerat vid varje station där gäst själv tar mat
– Extra serveringsbestick som efter en användning läggs i avsedd diskbehållare

För att undvika smittspridning ber vi dig som gäst följa nedanstående råd för att undvika kontaminering:

– Tvätta händer noga med tvål och vatten innan måltid påbörjas alternativt med handsprit utplacerat i restaurangen
– Vi ber dig som gäst undvika köbildning
– Ett sällskap i taget går fram till kassan
– Välj själv alternativt så placerar vi dig vid bord som har avstånd till andra bord med gäster
– Plocka mat sällskapsvis med minst 1,5 m till andra gäster
– Använda en ny servett vid öppning av handtagen eller när ni tar i serveringsbestick. Kasta servett efter användning.
– Tag mat med ny sked eller gaffel. Efter användning lägg redskap i avsedd diskbehållare. Gäller även vid påfyllning.

Personal

Allmänt
– Vår personal tvättar regelbundet händerna med tvål och varmt vatten.
– Vid symptom som snuva, hosta eller feber så håller man sig hemma och avstår arbete och sociala kontakter har